لوگو حسابدار برتر

تهیه کش فلو یا جریان نقدینگی

کش فلو

کش فلو  یا جریان نقدینگی، به مقدار پولی اشاره دارد که به یک شرکت، سازمان یا فرد در یک بازه زمانی خاص (مثلاً یک سال مالی) وارد می‌شود و از آن خارج می‌شود. جریان نقدینگی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت مالی در تحلیل و بررسی عملکرد مالی یک شرکت، سازمان یا فرد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جریان نقدینگی شامل سه بخش اصلی است:

  1. جریان نقدینگی عملیاتی: شامل نقدینگی‌هایی است که در نتیجه فعالیت‌های عملیاتی شرکت (مانند فروش محصولات یا خدمات) وارد و یا خارج می‌شود.
  2. جریان نقدینگی سرمایه ای: شامل نقدینگی‌هایی است که به دلیل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت (مانند خرید و فروش دارایی‌ها) وارد و یا خارج می‌شود.
  3. جریان نقدینگی تأمینی: شامل نقدینگی‌هایی است که به دلیل فعالیت‌های تأمین مالی شرکت (مانند وام گرفتن یا پرداخت سود سهام) وارد و یا خارج می‌شود.

تجمیع کلیه جریان‌های نقدی، نشان دهنده تأثیر آن‌ها بر روی موجودی نقدی شرکت در یک بازه زمانی خاص است. اگر جریان نقدینگی خارجی (نقدینگی خارج شده) بیشتر از جریان نقدینگی ورودی (نقدینگی وارد شده) باشد، موجودی نقدی شرکت کاهش می‌یابد و برعکس، اگر جریان نقدینگی ورودی بیشتر از جریان نقدینگی خارجی باشد، موجودی نقدی شرکت افزایش می‌یابد.

بنابراین، اطلاعات در مورد جریان نقدینگی، به صورت ماهانه، فصلی و یا سالانه می‌تواند به مدیران و سرمایه‌گذاران کمک کند تا در مورد عملکرد مالی شرکت تصمیم‌گیری کنند و راه‌های بهبود جریان نقدینگی را پیدا کنند.

اهمیت کش فلو

کش فلو یکی از مهم‌ترین عوامل در تحلیل و بررسی عملکرد مالی یک شرکت، سازمان یا فرد است. جریان نقدینگی به عنوان یکی از اصلی‌ترین معیارهای مدیریت مالی، نشان دهنده وضعیت مالی یک شرکت و میزان نقدینگی آن در یک بازه زمانی مشخص است.

اهمیت کش فلو به دلیل موارد زیر است:

۱. تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری

اطلاعات در مورد جریان نقدینگی به مدیران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا در مورد سرمایه‌گذاری در شرکت تصمیم‌گیری کنند. با توجه به جریان نقدینگی و نیازهای مالی شرکت، می‌توان تصمیم گرفت که آیا باید سرمایه‌گذاری بیشتری در شرکت انجام شود یا خیر.

۲. برنامه‌ریزی مالی

اطلاعات در مورد جریان نقدینگی برای برنامه‌ریزی مالی شرکت بسیار مهم است. با توجه به جریان نقدینگی و نیازهای شرکت، می‌توان برنامه‌های مالی را برای آینده تنظیم کرد و نیازهای مالی را پیش‌بینی کرد.

۳. ارزیابی کارایی شرکت

جریان نقدینگی می‌تواند به عنوان یک معیار برای ارزیابی کارایی شرکت به کار گرفته شود. با توجه به جریان نقدینگی و نیازهای مالی شرکت، می‌توان به سادگی بررسی کرد که آیا شرکت در حال کسب سود است یا خیر و چه تغییراتی در جریان نقدینگی ایجاد شده است.

۴. تصمیم‌گیری در مورد تامین مالی

اطلاعات در مورد جریان نقدینگی به مدیران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا در مورد تأمین مالی شرکت تصمیم‌گیری کنند. با توجه به جریان نقدینگی، می‌توان تصمیم گرفت که آیا باید به دنبال تأمین مالی از طریق وام‌گیری باشیم یا از منابع داخلی شرکت استفاده کنیم.

بنابراین، اهمیت کش فلو در تحلیل و بررسی عملکرد مالی یک شرکت، سازمان یا فرد بسیار زیاد است و به عنوان یکی از اصلی‌ترین معیارهای مدیریت مالی محسوب می‌شود.

کاهش جریان نقدینگی سرمایه ای چه تاثیری بر روی شرکت دارد؟

خانمی نشان دهنده نتیجه محاسبات

کاهش جریان نقدینگی سرمایه‌ای، به عنوان یکی از سه نوع اصلی جریان نقدینگی در تحلیل و بررسی عملکرد مالی شرکت، می‌تواند تأثیرات مختلفی بر روی شرکت داشته باشد. برخی از تاثیرات کاهش جریان نقدینگی سرمایه‌ای عبارتند از:

۱. کاهش توانایی سرمایه‌گذاری

کاهش جریان نقدینگی سرمایه‌ای ممکن است منجر به کاهش توانایی شرکت در سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید یا توسعه فعالیت‌های فعلی شود. این می‌تواند باعث کاهش رشد و سودآوری شرکت در آینده شود.

۲. کاهش اعتبار شرکت

کاهش جریان نقدینگی سرمایه‌ای ممکن است منجر به کاهش اعتبار و رتبه‌بندی شرکت در بازار سرمایه شود. بانک‌ها و سرمایه‌گذاران ممکن است کمتر به شرکت وام بدهند یا سهام شرکت را کمتر خریداری کنند، که این می‌تواند باعث کاهش ارزش سهام شرکت شود.

۳. افزایش هزینه‌های تأمین مالی

کاهش جریان نقدینگی سرمایه‌ای ممکن است منجر به افزایش هزینه‌های تأمین مالی شرکت شود. شرکت ممکن است نیاز داشته باشد تا به دلیل نیاز به تأمین مالی بیشتر، از وام‌های بیشتری استفاده کند، که این می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های تأمین مالی شود.

۴. کاهش ارزش سهام

کاهش جریان نقدینگی سرمایه‌ای ممکن است منجر به کاهش ارزش سهام شرکت شود. با توجه به اینکه جریان نقدینگی سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذاران مهم است، کاهش آن ممکن است باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شود و ارزش سهام را تحت تأثیر قرار دهد.

به طور کلی، کاهش جریان نقدینگی سرمایه‌ای می‌تواند منجر به کاهش توانایی شرکت در سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های فعلی شود و باعث کاهش رشد و سودآوری شرکت در آینده شود. همچنین، ممکن است باعث کاهش اعتبار و رتبه‌بندی شرکت، افزایش هزینه‌های تأمین مالی و کاهش ارزش سهام شود.

مراحل تدوین کش فلو

مراحل تدوین کش فلو

تدوین کش فلو معمولاً شامل مراحل زیر است:

۱. جمع آوری اطلاعات

در این مرحله، باید تمامی اطلاعات مرتبط با جریان نقدینگی شرکت در دوره مورد نظر (معمولاً یک سال) جمع آوری شود. این اطلاعات می‌تواند شامل صورت‌های مالی، گزارش‌های مدیریت، صورت جریان نقدینگی و سایر اسناد مرتبط با شرکت باشد.

۲. تهیه جدول جریان نقدینگی

در این مرحله، جدول جریان نقدینگی برای دوره مورد نظر تهیه می‌شود. این جدول باید شامل سه بخش اصلی یعنی جریان نقدینگی عملیاتی، جریان نقدینگی سرمایه‌ای و جریان نقدینگی تأمینی باشد. هر یک از این بخش‌ها باید شامل جمع بندی مبلغ ورودی و خروجی نقدی باشد.

۳. تحلیل کش فلو

در این مرحله، جدول جریان نقدینگی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در این تحلیل، باید مبلغ ورودی و خروجی نقدی در هر یک از بخش‌های جدول جریان نقدینگی با یکدیگر مقایسه شود. همچنین باید به بررسی عواملی که ممکن است بر جریان نقدینگی تاثیرگذار باشند، مانند تحولات بازار، تغییرات در صنعت و تغییرات در سیاست‌های مالی دولت و بانک مرکزی توجه شود.

۴. ارزیابی جریان نقدینگی

در این مرحله، جریان نقدینگی شرکت ارزیابی می‌شود. در این ارزیابی، باید تأثیر جریان نقدینگی بر عملکرد شرکت و ارزش آن بررسی شود. همچنین باید به بررسی روند جریان نقدینگی در طول زمان توجه کرد و به بررسی تاثیرات تغییرات مختلف در جریان نقدینگی برای رشد و سودآوری شرکت پرداخت.

در نهایت، با توجه به تحلیل و ارزیابی جریان نقدینگی، باید راهکارهایی برای بهبود جریان نقدینگی شرکت ارائه شود. این راهکارها ممکن است شامل کاهش هزینه‌ها، افزایش فروش، بهبود مدیریت موجودی و تأمین مالی جدید باشد. برای تدوین کش فلو و ارزیابی آن، می توانید با شرکت حسابدار برتر ارتباط برقرار کنید.

جست و جو کنید!

آیا سوالات دیگری دارید؟

با کمال میل پاسخگو شما هستیم