انجام خدمات مالی و حسابداری /مقالات
مالیات بر خودرو های لوکس
خدمات مالیاتی

مالیات بر خودرو های لوکس

در کشورهای غربی و جوامع پیشرفته، اخذ مالیات همیشگی است و دولت با گرفتن مالیات از طبقه مرفه جامعه، آن را برای مخارج جاری کشور، به مصرف می رساند. یکی

ادامه مطلب »
حسابداری تعهدی
خدمات حسابداری

حسابداری تعهدی چیست؟

حسابداری تعهدی یکی از مفاهیم پایه حسابداری است که در آن، تعهدات شرکت به عنوان یکی از عوامل مهم در ساختار مالی شرکت مورد بررسی قرار می‌گیرد. در واقع، تعهدات

ادامه مطلب »
حسابداری دولتی چیست؟
خدمات حسابداری

حسابداری دولتی چیست؟

حسابداری در بخش های مختلف به شیوه ای متفاوت در حال انجام گیری است، فرایندهای مرتبط با حسابداری باعث نظم بخشی نقل و انتقالات مالی می شود، همچنین حسابداری در

ادامه مطلب »